Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

[ВАЖНО]: Повећан број приговора против компаније Витапур

Последњих дана бележимо већи број приговора потрошача који се жале да именована компанија не испоручује робу у уговореном року, не одговора на позиве, маил-ове и не враћа новац.

Која су ваша права и како поступати у овој ситуацији?

Законски рок за испоруку је 30 дана, осим ако није уговорен други рок. Продавац је дужан да на исправама које прате робу (потврда о поруџбини и сл.) јасно наведе рок испоруке. Уколико наведени рок није испоштован уговор се раскида, осим ако потрошач не остави трговцу додатни рок за испуњење обавезе и о томе га јасно обавести. У случају да се обавеза не изврши ни у накнадно остављеном року, уговор се такође аутоматски раскида. У случају раскида, трговац је у обавези да потрошачу врати новац у року од 3 (три) дана.

Шта треба да предузмете?

Уколико имате сличан проблем, неопходно је да трговца писаним или електронским путем (најбоље путем маил-а) обавестите да је уговор о продаји робе раскинут због непоштовања рока испоруке, у складу са одредбама Закона о заштити потрошача. У обавештењу се позовите на број поруџбине или други податак који сте добили приликом наручивања робе. Уколико желите, можете оставити број рачуна на који желите да вам се уплати новац, како би се процедуре око повраћаја олакшале и убрзале. Уколико трговац не враћа новац у законском року од 3 дана, уколико не можете да ступите у контакт са њим, о свему треба обавестити надлежни инспекцијски орган.

На следећем линку погледајте како да уложите пријаву инспекцији.
https://mtt.gov.rs/download/Kako%20da%20podnesete%20prijavu%20trzisnoj%20inspekciji.pdf

Наш правни тим интезивно прати даљи развој догађаја око компаније Витапур. Благовремно ћемо вас обавестити о свим даљим корацима које ћемо предузимати уколико се укаже таква потреба.