Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Неопланта Деликатес будимска кобасица оцењена највишим оценама од стране потрошача

Национална организација потрошача Србије (НОПС) је у циљу унапређења квалитета производа и прилагођавања истог потребама и захтевима крајњих потрошача, спровела испитивање индекса задовољства потрошача производом будимска кобасица пет водећих произвођача доступних на нашем тржишту.

Према истраживању које је спровео НОПС, Неопланта Деликатес будимска кобасица је по мишљењу потрошача оцењена са највишим оценама и окарактерисана као најпродаванија у својој категорији.

„Истраживање задовољства потрошача производом будимска кобасица различитих пет произвођача обухватало је анкетни упитник, као и „слепо“ сензорно оцењивање укуса производа, што подразумева да су потрошачи на лицу места имали прилике да пробају производе и оцене их, без да су знали чији је произод. Прикупљени резултати, на основу анкетног испитивања, су показали да се приликом куповине производа будимска кобасица, највећи број потрошача опредељује за Неопланта Деликатес будимску кобасицу (чак 33,14% потрошача, док се за наредна два произвођача из питања одлучило 18,60%, односно 16,86% потрошача). На основу оцена добијених анализом истраживања приликом „слепог“ сензорног оцењивања потрошача, долази се до закључка да су потрошачи, по питању боје, структуре, мириса и укуса будимске кобасице, највише задовољни произвођачем НЕОПЛАНТА АД Нови Сад.“ – наглашавају у НОПС-у.

Резултати истраживања НОПС-а показују и да потрошачи у значајној мери конзумирају (чак 73,65% испитаника изјавило је да сувомеснате производе конзумира бар једном недељно) и купују (94,74% потрошача који су попуњавали анкетни упитник) сувомеснате производе, а куповина се најчешће врши у супермаркетима и хипермаркетима. Највише од укупног броја анкетираних потрошача припада старосној доби између 21 и 40 година, док је полна структура била готово уједначена. У директном поређењу са главним конкурентима на тржишту, Неопланта Деликатес будимска кобасица се показала као најчешћи избор и најбоље рангиран производ у својој категорији.