Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

ТВ кампања за супе из кесице која обмањује?

НОПС обавештава потрошаче и институције о потенцијалној непоштеној пословној пракси компаније Нестле.

На ТВ-у често можемо видети разне огласне поруке које се позивају на различита истраживања јавног мњења, стручна мишљења, лабораторијске анализе и др. Мало детаљније смо анализирали један од таквих примера и дошли до следећих сазнања. У рекламном ТВ споту за Нестле Ц кокошију супу из кесице износи се тврдња да је наведени производ „Но 1 кокошија супа“. Огласна порука формулисана на неразумљив и двосмислен начин ускраћује потрошачима неопходан ниво обавештености и може их навести да донесу економску одлуку коју иначе не би донели. Наведена огласна порука, према Закону о заштити потрошача и Закону о оглашавању може се окарактерисати као обмањујућа, будући да појам “Но 1“ може указивати на различита својстава производа и просечном потрошачу не може бити потпуно јасно по чему је, примера ради, Нестле Ц кокошија супа „број један“.

Наиме, према истраживањима компаније Ниелсен, такозваном „ревизијом малопродаје“, за прошлу годину, Нестле Ц кокошија супа је продата у два пута мањој количини од супе која би, ако се као критеријум узме количина продатог производа на тржишту била „Но 1 у Србији“ (117.500 kg према 231.000 kg). Када се продаји Ц кокошије супе придода и промо паковање, које садржи две кесице по повољнијој цени и даље се овај производ прода у мањој количини и мањој вредности од најпродаванијег из ове категорије у Србији  Према информацијама које су добијене, поменута Ниелсен „истраживања малопродаје“ користи већина трговаца и доступна су свим актерима на тржишту, ради објективног упоређивања међусобних односа и кретања на тржишту. Компанија Нестле се у свом ТВ споту очигледно позива на неко друго, једнократно истраживање друге агенције при чему се као главни параметар користи субјективно мишљење потрошача о њиховом производу, а које није доступно конкурентима.

Закон о заштити потрошача као једно од основних права потрошача истиче право на обавештеност. Обавештеност подразумева располагање тачним подацима који су неопходни за разуман избор понуђене робе и услуга. ТВ спот о Нестле Ц супама сматрамо спорним из горе описаних разлога и очекујемо од надлежних органа да у овом и бројним другим случајевима реагују у складу са законом и утврде постојање непоштене пословне праксе и обамњујећег оглашвања који су законом забрањени. Тим поводом обратили смо се и Регулаторном телу за електронске медије (РЕМ) и очекујемо одговор.