Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Потенцијално неправичне уговорне одредбе оператора Пошта нет

Уочене потенцијално неправичне уговорне одредбе у општим условима „Пошта нет“ кабловског оператора и упућена иницијатива надлежном министарству за колективну заштиту потрошача

Последњих дана више потрошача контактирало је Националну организацију потрошача Србије, као и њене чланице, због пословне праксе „Пошта нет“ кабловског оператора, који је из редовне понуде искључио одређене канале. Трагом ових приговора, прегледани су општи услове и уочене су поједине одредбе, за које правни тим НОПС-а сматра да су неправичне.

Спорне одредбе:

Како основна понуда канала нпр. у Београду садржи 115 канала, то би значило да оператор може да укине 80 без било каквих последица, а да корисник не стиче право раскида уговора.

Шта каже закон у овом случају:

Закон о заштити потрошача прописује да су неправичне уговорне одредбе ништаве, а  неправична уговорна одредба је свака одредба која, противно начелу савесности и поштења, има за последицу значајну несразмеру у правима и обавезама уговорних страна на штету потрошача.

Даље, чл. 45 прописано је: „Уговорне одредбе за које се претпоставља да су неправичне уговорне одредбе ако се не докаже другачије су одредбе чији је предмет или последица:

11) давање овлашћења трговцу да једнострано мења садржину уговорних одредаба, укључујући обележја робе или услуга

Имајући у виду све горе изнете информације, прави тим НОПС-а се обратио Министарству трговине, туризма и телекомуникацијама са захтевом за покретање поступка за заштиту колективног интереса потрошача, а у ком поступку ће се захтевати доношење решења којим се потврђује неправичност спорних уговорних одредаба. У пракси то значи да оне не производе правно дејство, што би за последицу имало могућност да сви корисници којима је на основу спорних одредаба мењан садржај и број канала односно, наплаћен износ за раскид уговора на неодређено време у прва 3 месеца имају право да раскину уговор без икаквих трошкова и последица, односно да им се врати неосновано наплаћен износ. Сада је на потезу надлежно министарство, пратите нашу страницу за нове информације.