Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

У Србији од почетка године обављено 100.000 контрола хране

Ветеринарска инспекција наложила уништавање 34,5 тона намирница животињског порекла – највише меса и прерађевина.

Инспекције Министарства пољопривреде, од почетка године до септембра, кроз редовне и ванредне контроле обавиле су више од 100.000 контрола и с тржишта повукле храну небезбедну за потрошаче, наводи се у извештају тог министарства.

Више од половине тих контрола урађено је на границама, што је у надлежности фитосанитарне инспекције која проверава исправност пошиљки хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла које долазе из увоза.

Најчешћи разлози за повлачење намирница и пића из промета били су немогућност трговца да докажу следљивост, истек рока трајања, непрописно декларисање, али због неиспуњавања услова за производњу и непоштовања и неусклађености са законским прописима…

Републичка ветеринарска инспекција у овом периоду обавила је 4.129 контрола и утврдила 848 неусаглашености. Објекти у њиховој надлежности су: месаре, самопослуге, продавнице деликатеса, рибарнице, као и ресторани, пијаце, објекти за продају брзе хране. Наложено је 791 корективна мера, издато 758 решења и поднето 191 пријава. Нешкодљиво је уништено више од 34,5 тона хране животињског порекла– највише меса и сухомеснатих производа (28.589 килограма) и млека и производа од млека 2.617 килограма… У 13.190 објеката обухваћених контролама издато је чак 12.607 решења уз наложене мере за отклањање недостатака и поднето 2.804 пријава. Разлози за повлачење хране најчешће су били – недостатак следљивости и истек рока трајања производа, али и анализе које су показале да су микробиолошки параметри били изнад референтних вредности за одређене намирнице.

Друга служба овог министарства задужена за контролу хране – пољопривредна инспекција обавила је 5.233 контроле. Ван промета стављено је око 896 тона прехрамбених производа биљног порекла и 44.467 литара пића. Због неодговарајуће декларације или истеклог рока, с тржишта је повучено 41.512 литара алкохола и алкохолног пића и 2.955 литара безалкохолних напитака.

– Због недостатка анализа на безбедност хране, следљивости и неодговарајуће декларације, из промета су инспектори највише повлачили: брашно, тестенине, замрзнуто поврће, уље, маргарин, чај – наводи се у извештају и истиче да је та инспекција од почетка године издала 54 решења о забрани производње и 214 о забрани промета.

Фитосанитарни инспектори су на граничним прелазима обавили преглед 46.654 пошиљке биља и донели 222 решења о забрани увоза због присуства карантински штетних организама, штетних организама у већем проценту од дозвољеног или недостатка документације.

На граничним прелазима у редовној контроли прегледано је 58.960 пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла. Анализирано је 8.662 производа, а донето 402 закључака о отклањању недостатака производа. Такође, забрањен је увоз и стављање у промет хране и хране за животиње у количини од 627.667 килограма, а на основу 104 донетих решења о забрани увоза. Разлози за ове мере били су најчешће везани за недостатке који се односе на непостојање декларација на српском језику, затим због неадекватног квалитета производа, недозвољене употреба адитива, микробиолошке неисправности, повећаног нивоа тешких метала или присуства токсина у намирницама.

Извор: Политика