Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

НЕФА НАМЕШТАЈ ДОО У ЛИКВИДАЦИЈИ: ПОЗИВ ПОТРОШАЧИМА ДА ПРИЈАВЕ СВОЈА ПОТРАЖИВАЊА БЛАГОВРЕМЕНО!

На интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.rs), дана 30. маја 2019. године, објављен је оглас/обавештење у којем се наводи да је привредно друштво Нефа намештај у процесу ликвидације и позивају се сви повериоци (што укључује и оне оштећене потрошаче који су своје производе купили у наведеној компанији, а исти им нису испоручени) да своја потраживања пријаве најкасније у року од 120 дана од дана објављивања овог огласа.

Адреса на коју повериоци пријављују своја потраживања:
Пословно име: НЕФА НАМЕШТАЈ д.о.о. Београд (Нови Београд) - У ЛИКВИДАЦИЈИ
Адреса: Место: Београд-Нови Београд, Улица: Милутина Миланковића, Бр: 23

У поступку ликвидације исплаћују се потраживања свих поверилаца, а уколико исто није могуће, тј. није могућа исплата за све повериоце, покреће се стечајни поступак, при чему се прави листа приоритета на основу износа потраживања, односно исплатних редова. Другим речима, уколико се реализује процес ликвидације биће исплаћени сви пријављени повериоци (што укључује и пријављене потрошаче), а уколико се покрене стечајни поступак постоји извесна могућност да потрошачи не остваре своја права на поврат новца.