Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Нови прописи неће поскупети туристичке аранжмане

Тек крајем ове туристичке сезоне очекује се доношење правилника који ће прецизније дефинисати измене што их доноси нови Закон о туризму.

Туристички аранжмани ове сезоне неће бити скупљи због измена које доноси нови Закон о туризму и нових правила која ће важити за пословање туристичких агенција, каже за „Политику” Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Јута. Закон начелно предвиђа измене, али тек предстоји доношење правилника, па ће се према садашњим најавама, прецизније измене знати тек крајем ове туристичке сезоне.

– Имамо доста непознаница које доносе нови прописи, а оно што у овом тренутку изазива највише интересовања јесте најављено увођење депозита за отварање туристичких агенција. Није проблем само то колико ће износити депозити, односно да ли ће сви који желе да се баве туризмом имати новац за то, него и какво решење држава предвиђа – објашњава Сеничић и подсећа да полагање депозита, какав је предвиђен Законом о туризму за агенције, не постоји ни у једној делатности у Србији.

Оно што агенције брине је пре свега то у коју сврху ће уплаћивати депозите, јер сматрају да не би било добро да тај новац буде заробљен на рачуну. Сеничић каже да се ова средства не користе у случају инсолвентности нити се на тај начин надокнађује потенцијална штета путницима. Он тврди да се депозити, по правилу, користе да би се намирили добављачи у случају проблема у пословању. Питање је са друге стране колико ће држава бити издашна, односно да ли је идеја да се задржи оволики број агенција или је у плану укрупњавање туристичког тржишта

По­де­ље­но још 16.000 ва­у­че­ра
Ви­ше од две тре­ћи­не до­дат­них 20.000 ва­у­че­ра за од­мор у Ср­би­ји, за ко­је је вла­да кра­јем про­шлог ме­се­ца одо­бри­ла 100 ми­ли­о­на ди­на­ра из бу­џе­та, већ је по­де­ље­но. Оста­ло је још око 4.000 ва­у­че­ра, а нај­тра­же­ни­је де­сти­на­ци­је су и да­ље Зла­ти­бор, Про­лом Ба­ња и Со­ко­ба­ња. Пре­ма по­да­ци­ма Ми­ни­стар­ства тр­го­ви­не, ту­ри­зма и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја ове го­ди­не нај­ви­ше ва­у­че­ра је по­де­ље­но пен­зи­о­не­ри­ма (55,6 од­сто), а за­тим сле­де за­по­сле­ни (33 од­сто) и не­за­по­сле­ни око 10 про­це­на­та.

Упитан како иде продаја овогодишњих аранжмана будући да је било најава да ће поскупети, Сеничић одговара да иде уобичајеном динамиком, с тим што су се неке дестинације већ издвојиле.

– Грчка је, рецимо, до овогодишњег Сајма туризма имала тренд раста, а онда је продаја пала, међутим то је опет на прошлогодишњем нивоу. Египат и Турска бележе, са друге стране, фантастичан раст. Цене су приступачне, а и видимо да је предвиђен велики број авиона. На пример, за Египат ће осим „Ер Србије”, летети и две египатске компаније. Сви аранжмани за Ускрс и Први мај су распродати у потпуности – каже Сеничић за наш лист. Он додаје да се и за Турску, према броју планираних, летова, очекује раст од око 40 одсто.

Сеничић наводи да је хотелски смештај у Грчкој поскупео за око пет одсто, док се цене апартмана углавном нису мењале и на нивоу су прошлогодишњих.

– Потражња увек изазива поскупљење. Грчка је у овом тренутку једна од најтраженијих дестинација у Европи, а све је више и туриста из земаља региона попут Бугарске и Румуније која су велика тржишта. Све то довело је Грке у позицију да коригују ценовнике – закључује директор Јуте.

Извор: Политика