Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Играчка плачка: Опасне хемикалије у играчкама за децу

Чак 7 од 15 тестираних пластичних играчака и предмета за негу деце садржи опасне супстанце – фталате, показало је ново истраживање Алтернативе за безбедније хемикалије – АЛХем. За ове хемикалије прописана је забрана присуства у концентрацији изнад 0,1%, а измерене концентрације у испитиваним узорцима се крећу у опсегу од 0,5 до 31,5 %, што је и до 300 пута веће од дозвољене.

Испитивање је спроведено од новембра 2018. године до јануара 2019.  и обухватило је анализу 15 узорака дечијих играчака и предмета за негу деце купљених по методи случајног узорка у продавницама азијске робе широке потрошње, као и у специјализованим продавницама за продају играчака у Београду. АЛХем је одмах по добијању лабораторијских резултата обавестио надлежни орган – Министарство здравља и поднео захтев за ванредни инспекцијски наџор ових предмета. Званичан одговор министарства још увек није стигао.

Јасминка Ранђеловић, програмски координатор АЛХема истиче: „Ово истраживање је део наше кампање “ИГРАЧКА ПЛАЧКА“ којом желимо да скренемо пажњу јавности на могућност присуства опасних хемикалија из групе фталата у пластичним играчкама са којима деца свакодневно долазе у контакт тако што их додирују, играју се са њима или их стављају у уста. Кампањом желимо и да скренемо пажњу Министарству здравља да појача инспекцијски наџор играчака, и то не само при увозу, већ и играчака у унутрашњем промету, као и да усвоји и спроводе Програм мониторинга. Такође апелујемо на све привредне субјекте који су укључени у промет играчака да поштују прописе и подсећамо их да су дужни да на тржиште Србије стављају смо играчке које су испуниле све прописане безбедносне услове.“

У склопу овог истраживања  анализирали смо и информације на декларацији/етикети свих купљених предмета. Тренутно важећи прописи у Србији не дефинишу начин декларисања играчака. Међутим, Предлог новог закона о предметима опште употребе који је у скупштинској процедури прописује садржај декларације, те се очекује да ће његовим усвајањем законски оквир бити побољшан и усклађен са прописима ЕУ. Анализа садржаја декларације према захтевима из новог предлога закона је показала да би свега 30% анализираних играчака испуњавало прописане услове за садржај декларације и то играчке купљене у специјализованим продавницама играчака познатих произвођача и регистрованих робних марки.

Кампања „ИГРАЧКА ПЛАЧКА“  има за циљ подизање свести потрошача о могућем присуству опасних хемикалија у играчкама, важност читања декларација и инсистирање на хемијској безбедности играчака које им се нуде на тржишту. У том смислу, АЛХем препоручује потрошачима да избегавају пластичне играчке са рециклажном ознаком 3, да не купују играчке на пијацама и уличним тезгама и да провере да ли је на декларацији производа уредно наведен произвођач и робна марка. На тај начин повећавате шансу да својој деци купите играчку без опасних хемикалија.

____________________________________

Фталати су најчешће коришћени омекшивачи који се додају пластици на бази поливинил хлорида (ПВЦ) као адитиви за омекшавање и смањивање ломљивости. Не везују за полимер и постепено се испуштају из производа од ПВЦ материјала, те у контакту са производима који их садрже може доћи до излагања корисника штетним дејствима ових супстанци. Фталати се често додају пластици од које се израђују играчке како би их учинили мекшим и савитљивијим за игру, али и да би смањили физичке повреде код деце.

Фталати су супстанце за које је доказано је да имају токсичне ефекте на репродукцију тако што штетно да утичу на плодност и на плод, а за неке од њих (ДЕХП, ДБП, ББП, ДИБП) је доказано да могу довести до поремећаја рада ендокриног система, односно да су ендокрини дисруптори.

Извор: АЛХем