Активности чланица

Једанаест организација потрошача из локалних средина (из општина и градова) у Републици Србији основало је 10. 12. 2004. године у Београду јединствену организацију потрошача под називом НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ (НОПС) са циљем да нас представи и да ЕУ добије једног партнера

ОП Крагујевац - Прво упознавање са новим Законом

Поступајући на основу обавеза и овлашћења из новог Закона о заштити потрошача, Организација потрошача Крагујевац реализовала је пројекат под називом: "Разумевање потрошачких права", финансиран од стране Града Крагујевца, управе за привредне ресурсе.
Први сегмент односио се на привредне субјекте. Упознавање пословне заједнице са територије Града са законским одредбама како би остварили увид у ефикасну примену свих обавеза које произилазе из новог Закона о заштити потрошача представља јединствен покушај у нашој земљи.

Превентивна активност увек је далеко ефикаснија од било какве корективне. На трибини је поред разјашњења одредби Закона подељена и стручна брошура у тиражу од 500 ком. намењена искључиво пословној заједници.
Други део пројекта огледао се у припреми, штампи и дистрибуцији информативних проспеката намењених потрошачима у Крагујевцу. Укупан тираж од 3.000 ком дистрибуиран је токо лета и почетком јесени кроз 3 водећа трговинска објекта у Крагујевцу:
«Рода», «Темпо» и «Метро». С обзиром на тему – Остваривање права на рекламацију, објекти који се баве продајом прехрамбених производа нису препознати као место дистрибуције овог материјала. Осим тога, највећи број потрошача управо долази у поменуте објекте и на тај начин је у прилици да дође до свог примерка.
Период реализације: лето / јесен 2011. године