Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Потрошачи би могли да очекују бољи квалитет кафе

У Србији се највише пије традиционална кафа, због најлакшег спремања. Њена набавна цена зависи од сировина, а килограм неких кафа, које нису намењене за индустријску производњу, може достићи чак неколико стотина евра. Почетком јануара, Министарство пољопривреде, усвојило је правилник који боље регулише ту област, а односи се на квалитет сирове кафе и замену за кафу.

У наредном периоду, потрошачи би могли да очекују бољи квалитет кафе, јер су новим Правилником, произвођачи, али и увозници, у обавези да дају више информација на амбалажи тог производа. Дефинисани су састојци који се могу додавати, утврђена су заједничка правила о паковању и декларисању, као и називи који се могу користити. Пржена кафа не сме да садржи скроб, а дефинисана је и нова категорија производа ‒ напитак од хладно екстраховане кафе. За људе из струке, то значи да ће се спречити непоштено пословање, које купце доводи у заблуду.

"Значи отприлике нека заштита нас од нелојалне конкуренције. Значи да може да се одвоји кафа од свега онога осталог што није кафа. Али ипак мислимо да овај закон није довољно решио, јер смо ми у суштини тражили да се одвоји тотално да је кафа кафа и да не може ништа да иде под именом "кафа" што није кафа", сматра Марјан Његрић, власник пржионице кафе.

Правилником је, такође, уређено да сви подаци морају бити истакнути на главном видном пољу производа. Младен Алфировић из Удружења потрошача Војводине, поздравља даље усклађивање наших прописа са европским, јер ће храна, али и остали производи који се налазе на нашем тржишту бити истог квалитета, као што су у Европској унији.

"Када је у питању кафа, ми смо до сада имали разноразне афере, чак и наша организација је спровела пре неколико година једно велико истраживање где је утврђено да је у више од 50 одсто узорака није било оно што је назначено на декларацији. Дакле, ту су били велики пропусти, често су се продавали сурогати и та кафа је садржавала неке супстанце у много већим процентима у односу на оно што је било декларисано. Чак и где је писало 100 одсто кафа, а то није било тако", каже Младен Алфировић, правни саветник Удружења потрошача Војводине.

Алфировић додаје да је, заправо, проблем примена тих правилника. Верује да ће се инспекција озбиљније укључити у целу причу и да ће, након ступања правилника на снагу, успети да на тржишту исконтролише да ли се он примењује.

Извор: РТВ