Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Резултати анкете - Трговински ланци у Србији

Национална организација потрошача Србије (НОПС) спровела је истраживање индекса задовољства потрошача са темом „Трговински ланци – преференције потрошача“. Циљ истраживања је био утврђивање мишљења потрошача по питању избора трговинских ланаца у којима најчешће обављају куповину, а који су најзаступљенији на тржишту малопродаје у Републици Србији, а исто је вршено путем анкетног упитника.

Анкетни упитник састојао се из два питања, при чему је прво питање гласило „У последњих годину дана у којем трговинском ланцу сте најчешће обављали куповину за домаћинство (прехрамбени производи, као и средства за личну хигијену и хигијену домаћинства)?“, а у другом питању потрошачи су имали могућност да оцене оценама од 1 до 5 наведене трговинске ланце.

Од укупног броја прикупљених одговора, потрошачи су на прво питање „У последњих годину дана у којем трговинском ланцу сте најчешће обављали куповину за домаћинство (прехрамбени производи, као и средства за личну хигијену и хигијену домаћинства)?“ процентуално одговорили на следећи начин:

Трговински ланац Проценат у укупном узорку
Макси 27,05%
Лидл 20,63%
Други непоменути ланац 9,89%
Идеа 8,84%
Темпо 8,00%
Рода 6,63%
Универекспорт 5,26%
Гомекс 3,89%
Дис 3,05%
Шоп&Го 2,74%
Аман 2,21%
Супер Веро 1,37%
Меркатор 0,42%

 

На друго питање, потрошачи су наведеним трговинским ланцима дали следеће просечне оцене:

Трговински ланац
Просечна оцена
Лидл 4,01
Макси 3,93
Темпо 3,77
Меркатор 3,57
Рода 3,51
Супер Веро 3,39
Универекспорт 3,30
Шоп&Го 3,28
Дис 3,09
Гомекс 3,05
Идеа 3,03
Аман 2,21