Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Саопштење за јавност: Београђани се највише жале

Према статистичким подацима за 2018. годину, Национална организација потрошача Србије евидентирала је 6.586 приговора незадовољних потрошача. Највећи број приговора евидентиран је у Београду, следи Нови Сад па онда сва остала места у Србији.

Највећи број приговора  се односи на техничку робу, на другом месту је обућа. Посматрано по предмету пријаве, највећи проценат потрошача у 2018. години, имао је проблем са непоштовањем законске гаранције, а што практично значи да велики број трговаца и даље не поштује своје законске обавезе. Занимљив је податак да је увећан број неоправданих приговора потрошача, а што можемо посматрати као последицу ниског степена информисаности потрошача о својим законским правима, законским процедурама, обавезама трговаца и слично. Такође, повећан је број случајева несаобразних производа за које је су трговци одбили рекламације уз образложење да је роба исправна и/или механички оштећења кривицом потрошача. Овакви случајеви захтевају додатне стручне и техничке анализе како би се утврдило да ли постоје недостаци саобразности и ко је заправо одговоран.

У прилогу погледајте детаљни статистички приказ и анализу приговора за 2018. годину

Приговори потрошача по градовима на територији Републике Србије

Београд 55,40%
Нови Сад 19,90%
Панчево 2,90%
Суботица 1,80%
Зрењанин 1,60%
Разно (појединачно мање од 1%) 18,40%

Приговори потрошача по статусу пријаве

Потрошач поучен о својим законским правима 27,25%
Упућен на независно вештачење 21,52%
Не постоји законски засновано право за поступање по приговору 16,82%
Тржишна инспекција 8,28%
Дат одговор на постављен упит 3,57%
Организација потрошача Крагујевац 3,55%
Остварено право у разумном року 3,31%
Документација / производ нису достављени 2,85%
Удружење за заштиту потрошача Војводине 2,30%
РАТЕЛ 2,05%
Упућен на судско решавање 1,70%
Разно (појединачно мање од 1%) 6,80%

Приговори потрошача по предмету пријаве

Законска гаранција 35,38%
Неисправан производ / лоша услуга 26,60%
Није у складу са траженим / очекиваним 5,85%
Рок за одговор на рекламацију 5,83%
Раскид уговора 3,31%
Роба није испоручена / услуга није извршена 2,06%
Остало 1,93%
Неоправдана фактура 1,87%
Право на одустанак од куповине 1,69%
Разно (појединачно мање од 1%) 15,48%

Приговори потрошача по класификацији роба/услуга

Патике 13,94%
Телефони 8,85%
Остала непоменута роба 6,60%
Телевизори 4,36%
Намештај 4,27%
Одећа и текстил 4,08%
Ципеле 3,87%
Машина за веш / судове, за сушење 3,19%
Лаптопови и рачунари 3,05%
Персонални рачунари и опрема која их прати 1,78%
Остале непоменуте услуге 1,73%
Шпорети, пећи и микроталасне пећи 1,72%
Фрижидери, замрзивачи и комбиновани фрижидери 1,69%
Услуге мобилне телефоније као део пакета 1,53%
Кабловска телевизија 1,50%
Фиксни интернет 1,47%
Чизме 1,40%
Усисивачи 1,38%
Претплата за мобилну телефонију 1,23%
Клима уређаји 1,20%
Интернет услуге 1,12%
Телевизијске услуге 1,11%
Ставке повезане са снабдевањем електричном енергијом 1,05%
Дечија обућа 1,03%
Разно (појединачно мање од 1%) 26,85%