Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Продавци: Имамо право на две цене за исти производ

„Купио сам телевизор у продавници на кредит и платио га по вишој цени, него да сам дао готовину“ каже за Каматицу М.У. из Новог Сада.

Није ретко да продавци у самој реклами прикажу нижу цену производа а да назначе да је могуће производ купити и путем бескаматног кредита, али тада (не)важи нижа цена производа. Каматица је истраживала зашто неки трговци имају једну цену за готов новац, а другу за одложено плаћање и како је то законски уређено.

У министарству трговине, туризма и телекомуникација објашњавају да су различите цене за исти производ, у истој продавници, дозвољене.

„Цена роба која се плаћа готовим новцем може да се разликује од цене коју плаћа купац који плаћа робу путем кредита, односно кредитни купац. Наиме, трговац може да нуди потрошачима финансијску погодбу, односно да продаје робу са оброчним отплатама цене или другим обликом финансирања корисника који има исту економску суштину и која подразумева одложено плаћање дуга у току одређеног периода, такозвано "плаћање на рате". Финансијске погодбе, услови, понуда и оглашавање уређени су одредбама Закона о заштити корисника финансијских услуга“, кажу у овом министарству.

Једино што трговци у овом случају морају да поштују је да „двоструке цене“ буду и јасно назначене. Све то је дефинисано „Правилником о облику и садржини обрасца понуде финансијске погодбе“, који се примењује од краја 2017.године.

У октобру 2010. године, на захтев Народне банке Србије, из нацрта Закона о заштити потрошача повучена је директива о потрошачким кредитима, односно финансијским услугама. Том одлуком били су незадовољни и у Удружењу банака и у Удружењу потрошача. Из НБС су тада најављивали да ће област потрошачких кредита уредити на целовит и систематичан начин, док су у Удружењу потрошача рекли да ће поднети захтев за преиспитивање уставности и законитости ове одлуке.

„Понуда може да подразумева да ће потрошач који плаћа робу готовином добити одређене погодности, нарочито у цени, али то мора да буде јасно и недвосмислено назначено, не само у понуди, већ и приликом оглашавања „плаћања на рате“. Такође, ако се оглашава продаја са оброчним отплатама цене која се у смислу овог закона сматра кредитирањем корисника - разлика између цене за куповину на одложено плаћање и за куповину за готовину мора бити процентуално исказана“, објашњавају у министарству трговине, туризма и телекомуникација.

За организације потрошача ово је потпуно несређена област у којој трговци раде нешто што није њихова делатност.

„То је потпуно неуређено тржиште и не зна се ни под којим условима трговци кредитирају. Изгледа као да су трговци постали банкари, а то није њихов посао“, каже Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије.

Он тврди да је проблем то што су потрошачки кредити избачени из закона о заштити корисника финансијских услуга, и најављује да ће удружење на чијем је он челу тражити разговор са гувернером НБС да се ово промени.

Извор: Каматица