Вести

Промењене уплатнице за „Инфостан”

Убудуће ће Београђани комуналије плаћати за текући месец, а не као последњих седам година, када је свака уплата покривала заостала а неутужена дуговања.

"Инфостан” је одлучио да врати стари систем књижења и изглед рачуна за обједињену наплату. Иако је ово предузеће кориснике још пре месец дана на свом сајту информисало о променама, многи Београђани вероватно нису разумели шта се мења у намиривању обавеза за комуналије. Како у овом предузећу кажу, ЈКП „Инфостан технологије” је после седам година вратило стари начин фактурисања тако што ће се ове обавезе од маја плаћати за месец који је назначен на рачуну, а неће бити као до сада прокњижен на плаћање најстаријег неплаћеног а неутуженог рачуна. Тиме ће бити постигнута јасна повезаност достављених рачуна и налога за уплату, јер ће на рачуну бити наведен позив на број за конкретан месец и годину.
На овај начин ЈКП „Инфостан технологије” ће изаћи у сусрет захтевима корисника да се уплате које изврше књиже на месец и годину за који је рачун издат. Информацију о новом начину књижења уплата корисници су добили на полеђини мајског рачуна – саопштавају из овог предузећа.

Оне који су се обраћали нашој редакцији интересовало је шта ће се дешавати са заосталим дуговањима. У „Инфостану” кажу да корисници комуналних услуга на сваком месечном рачуну имају прецизан приказ својих обавеза, па све неплаћене рачуне пре маја 2018. године логично могу да измире већ достављеним налозима за уплату.

Иако тврде да у Београду чак 300.000 домаћинстава редовно измирује своје обавезе за комуналне услуге и остварује попусте, много је и оних који су нагомилали дуговања.

Уколико би корисник поднео приговор, продавац се правдао пред судом на то да потрошач приликом уплате није назначио за који месец тачно плаћа, због чега се може применити законска одредба о урачунавању уплате на најстарије потраживање. Као доказ доставља признаницу – која је део месечног рачуна и при плаћању се отцепљује – а на којој није наведено за који се месец односи.

Исто се догађало и при плаћању општом уплатницом и електронским путем. Овакав систем аутоматског књижења уплата у „Инфостану” уведен је у октобру 2011. године на основу одобрења Градског већа, када су са уплатница и признаница, уклоњени називи месеца и година на које се обједињени рачуни односе, као и датуми доспећа обавеза на наплату. Промењен је и позив на број, тако да се не разликује од месеца до месеца (као нпр. на рачунима оператера телефоније и интернета), већ да буде увек исти.

 

Извор: Политика