среда јун 20 , 2018

Биће смањене накнаде за платне картице

 

Народна банка Србије припремила је нацрт закона према којем би у фазама биле смањене а потом и ограничене накнаде које трговци плаћају банкама за сваку обављену трансакцију платним картицама.

 

Народна банка Србије објавила је на свом сајту Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, чијим би се усвајањем ограничиле међубанкарске накнаде и уредила друга правила у пословању са платним картицама.

Међубанкарске накнаде су накнаде које банка прихватилац (банка која трговцу обезбеђује ПОС терминал, реални или виртуелни, и извршава платне трансакције инициране платном картицом) плаћа банци издаваоцу платне картице за сваку извршену платну трансакцију на продајном месту.

Како су саопштили из Народне банке Србије, ове накнаде представљају значајан део трговачке накнаде коју банка прихватилац наплаћује трговцу за свако плаћање извршено употребом платне картице.

"Високе трговачке накнаде које наплаћују банке трговцима а чију висину у значајној мери опредељују међубанкарске накнаде, представљају један од основних разлога зашто трговци на мало одустају од пријема плаћања платним картицама и прихватају само плаћања готовином. Последица тога није само смањење удела безготовинских плаћања у односу на готовину, него и већи потенцијал за сиву економију", кажу у НБС.

Основни циљ наведеног закона је да се снижавањем међубанкарских накнада, као генератора који усмерава тржиште у неоптималном правцу, створе услови да конкуренција међу банкама и картичним системима доведе до снижавања цена прихватања платних картица за трговце а самим тим и потрошаче с обзиром на то да се високи трошкови које трговци имају по овом основу по правилу преко виших цена роба и услуга преливају на крајње кориснике.

НБС позива грађане, стручну јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона доставе до 20. септембра.

 

Извор: 021

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...