уторак април 24 , 2018

Мајстор може да тражи само 15 одсто више од уговореног

Mајстори који долазе по позиву грађана да обаве кућне поправке не би смели да наплате више од 15 одсто од претходно оквирно уговорене цене.

Ангажовање мајстора из огласа, а без препоруке, доноси ризик. Посебно ако се пре тога нисте распитали да ли има регистровану фирму. Према искуству Националне организације потрошача Србије (НОПС) то је прво што би грађани морали да ураде јер су жалбе на лоше и непрофесионалне услуге, а посебно високе цене, све учесталије.

Радови у поплављеном купатилу (због пуцања цеви у комшијском стану) требало је да га коштају 35.000 динара. То је био износ који је договорен са мајстором. Међутим, по завршетку радова испостављен му је другачији, знатно виши рачун.

– Рекао ми је да је било и додатних проблема са цевима. Нисам био код куће када је радио тако да нисам то могао и да проверим. На крају је рекао да је рачун више од 50.000 динара. Био сам збуњен, али сам платио – објашњава наш читалац и додаје да је накнадно постао свестан да је преплатио услугу и да је преварен. – Постоји ли начин да надокнадим штету и коме да се обратим? – питао нас је.

Правни саветник НОПС-а каже да позивањем мајстора потрошачи заправо закључују уговор, иако за то није предвиђена писмена форма. Ако сте уговорили оквирну цену, она касније може да буде максимално 15 одсто већа. Али овај пропис односи се само на мајсторе који послују легално. То значи да има регистровану фирму у АПР-у или послује као предузетник, каже Младан Алфировић из НОПС-а.  

– Тиме што је прихватио кориговану цену и платио мајстору, овај потрошач нема право жалбе. С обзиром на то да је квар настао због хаварије у комшијском стану, може да тужи комшију и тражи надокнаду штете – објашњава Алфировић.

– У случају да услугу обави нерегистрован мајстор, мале су шансе да се надокнади евентуална штета или реши било какав други спор без судског поступка покренутог против физичког лица – наводе у НОПС-у.

Постоји још неколико законских обавеза које сервисер мора да испуни пре пружања услуга. Рецимо, ако је уговорено да мајстор користи свој материјал (чији квалитет није уговорен), дужан је да употреби материјал средњег квалитета.

Мајстор, такође, мора да добије и сагласност онога ко је наручио посао ако нешто додатно треба да уради. Ако то у примереном року није могуће, додатни рад може да се обави само ако је његова цена незнатна у односу на уговорену. Међутим, ако је мајстор био изричит да је прорачун тачан, касније не може да захтева повећање цене. Потрошач није дужан да плати цену пре прегледа и одобрења извршене услуге.  

 

Извор: Политика

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...