понедељак децембар 17 , 2018

Комисија покренула поступак против још 172 учесника на тржишту беби опреме

Комисија за заштиту конкуренције покренула је против 172 учесника на тржишту беби опреме поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности. Ово је, иначе, седми поступак против учесника на тржишту беби опреме у овој години.

Kао и приликом покретања претходних шест поступака против учесника на тржишту беби опреме, Комисија је основано претпоставила да су продавац и купци беби опреме приликом уговарања сарадње утврђивали продајне цене и друге услове трговине. Основана претпоставка се, у овом поступку, заснива на чињеници да су предметни уговори садржавали одредбе којима се утврђују цене у даљој продаји. Поменутом одредбом, купац се ограничава да самостално и независно доноси пословне одлуке које се односе на ценовну политику.

Закон о заштити конкуренције дефинише да су рестриктивни споразуми они споразуми између учесника на тржишту који имају за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. То могу бити уговори, поједине одредбе уговора, изричити или прећутни договори, усаглашене праксе, као и одлуке облика удруживања учесника на тржишту, а којима се нарочито непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цене или други услови трговине.

Сматрамо да је тржиште беби опреме од изузетног значаја за потрошаче, као и друштво у целини и, у том смислу, сви поступци који се односе на ово тржиште су од приоритетног значаја за Комисију која интензивно ради и на секторској анализи целокупног тржишта беби опреме са чијим налазима ћемо упознати јавност.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/ИВ, Београд.

Извор: Комисија за заштиту конкуренцијe

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...