петак новембар 16 , 2018

Колективна заштита потрошача од пенала мобилних оператера

Оператери мобилне и фиксне телефоније, кабловски и интернет провајдери више неће моћи да наплаћују пенале за превремени раскид уговора са корисницима, што им је наложило Министарство трговине, туризма и телекомуникација после уочених неправилности на тржишту.

Дешавало се да корисник потпише уговор на две године, а да после два месеца жели да га раскине због боље понуде. То и може, али уз услов да се прво плате 22 преостале месечне претплате.

Tако су корисници кажњавани, а компаније невешто покушавале да их вежу за себе. Пратећи тржиште, ресорно министарство покренуло је колективну заштиту потрошача. Уочене су неправичне уговорне одредбе, јер обавезују потрошача да плати накнаду која знатно премашује штету коју трговац трпи. Повређена су и начела једнакости давања између уговорених страна, као и начело савесности и поштења.

"Трговци, односно оператори су дужни да те неправичне уговорне обавезе избаце из претплатничких уговора, да моделе уговора промене што практично значи да ће сви потрошачи који убудуће буду закључивали те уговоре бити ослобођени обавезе да плаћају штету која је очигледно неправична. Такође, оно што је добро када општи услови буду измењени, то је што се онда такве измене односе и на потрошаче који су и даље у уговорном односу, односно који су уговоре закључили пре дана доношења овог решења", објашњава Стефан Цветковић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Питање је, међутим, шта да раде потрошачи утужени пре доношења новог закона?

"Потрошачи који су евентуално утужени по овом уговорном основу могу да се позову на неправичне уговорне одредбе и да стану на становиште да то значајно премашује износ претрпљене штете и да се на тај начин обештете. У овом тренутку могуће су једино индивидуално покренуте тужбе потрошача, а ми се залажемо за враћање колективне тужбе где би на ефикаснији начин велики број потрошача, без да индивидуално улазе у судски поступак, могао да буде обештећен", каже Никица Јовановић из Националне организације потрошача Србије.

Ова промена неће ићи ни брзо ни лако кажу надлежни. Потрошачи јесу економски слабија страна, али трговци улажу у услугу, рачунају на приходе и сносе штету након раскида уговора.

У будућем закону о електронским комуникацијама тражиће се најбоље решење које отклања несразмеру права и обавеза. Европска пракса потрошачима оставља избор - или да врате износ попуста који су остварили због закључења уговора на одређено време, или да плате износ свих преосталих рата до истека уговора, од дана раскида уговора.

Извор: РТС

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...