понедељак децембар 17 , 2018

Све више притужби на рад курирских служби

Оштећену пошиљку требало би рекламирати одмах или најкасније у року од 24 сата, у супротном надокнаду штете потрошачи морају да захтевају на суду, кажу у НОПС-у.

Национална организација потрошача Србије последњих месеци добија све већи број приговора потрошача на рад фирми које се баве испоруком пошиљки, али и на трговце који својим возилима испоручују робу на адресе купаца. Трећина примедби се односи на време за које је испоручена роба, а све је више и оних који се организацији јављају због лоше услуге и испоруке оштећене робе коју они касније не успевају да рекламирају и замене.

– Најважније је да грађани запамте да би они који примају пошиљку или друго лице које је овлашћено за то, одмах приликом уручења, а најкасније наредног радног дана, требало да рекламирају оштећену пошиљку. У супротном, право на накнадну штете мораће да остварују у одговарајућем судском поступку – каже Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије.

Он наглашава да је оператер дужан да се о основаности рекламације изјасни у року од осам дана од дана пријема рекламације.

Оно што многи потрошачи нису знали, а НОПС их подсећа, јесте то да купци којима трговац испоручује неку робу на адресу, али сопственим возилом, има право да робу прегледа одмах, пре него што потпише да ју је примио у исправном стању. То није случај када пошиљке испоручују курирске службе.

Према подацима потрошачких организација, оправдање које курирске службе најчешће дају као одговор на рекламацију и како би избегле обавезу надокнаде штете јесте наводно неодговарајуће паковање робе.

Младен Алфировић, правни саветник НОПС-а, објашњава да то не може бити изговор, јер је логично да се сваки пакет који је фирма преузела од пошиљаоца сматра исправним. Али, како каже, Закон о поштанским услугама максимално штити оператере и отприлике је сва одговорност на ономе ко шаље робу. Он веома тешко може да докаже да није одговоран за оштећење пошиљке.

– У члану 45. овог закона наводи се да је „поштански оператор ослобођен одговорности ако докаже да је до губитка или оштећења регистроване пошиљке дошло услед узрока који се нису могли предвидети па чак и због кривице пошиљаоца”. Оно што свакако треба знати јесте да прописи кажу да је велика одговорност на ономе ко шаље робу јер мора да процени према вредности робе да ли је правилно упаковао садржину, затворио пошиљку, изабрао погодно паковање – објашњавају у НОПС-у.

Алфировић подсећа потрошаче да када сматрају да су оштећени треба да се јаве потрошачкој организацији. НОПС је и до сада посредовао у овим случајевима и често су успевали да помогну грађанима да остваре своја права. Постоји и могућност подношења приватне тужбе, што и није лоше будући да на спорове у вредности до 500.000 динара не плаћају судске таксе.

Проблем са већином фирми које се баве овом услугом на почетку је било то што нису хтеле да уваже сугестије да морају да одговоре на рекламацију за осам дана. Позивали су се на Закон о поштанским услугама који предвиђа чак 30 дана за решавање жалби. Међутим, истиче наш саговорник, указали смо да се на све односе између трговца и потрошача примењује онај пропис који пружа већи степен заштите.

Тако, када је реч о роковима нема дилеме. Међутим, доста је тога што ни потрошачке организације не успевају да реше, јер је овај вид услуге недовољно дефинисан.

 

Извор: Политика

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...